BACA GAZI ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ

EF-ECON

Yüksek ısılarda çalışan ram makinelerinde ve bazı kurutma makinelerinde, egzoz bacalarından dışarı atılan havanın sıcaklığından faydalanılarak, kurutma kabinlerinin ihtiyacı olan ortam havasını ısıtmak suretiyle, enerji tasarrufu sağlar. Yüksek kapasiteli ısı esanjöründen geçirilen egzoz baca gazı, özel dizaynlı hava geçişi sayesinde, elyaf, yağ ve atık havanın tasıdığı çeşitli kimyasallardan arındırılır. Bu sayede, benzeri uygulamalarda yaşanan esanjör borularının kısa zamanda kirlenmesinin önüne geçilerek, ünitenin sürekli olarak maksimum verimde, çalışması sağlanır.

Egzost havası, esanjör cidarlarından geçirilen ortam havasını ısıttıktan ve ısısı
düşürüldükten sonra atmosfere atılır. Esanjörde, egzoz havası ile ısıtılan ortam havası ise, itina ile izole edilmiş hava kanalları ile kurutma kabinlerine sevk edilir. Sistem sayesinde sağlanan enerji tasarrufu, ünitenin çalıstığı makinelerdeki egzoz sıcaklığının yüksekliği ile doğru orantılı olmakla birlikte %15 ile %20 oranlarındadır.

TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM — TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNOVATİF ÜRETİM